Kontakt

Roger Gustafssons Åkeri AB
Runö Backe 9
184 41 Åkersberga

Tel: 08-54088870
Roger Gustafsson: 0708-919111

info@rogers-akeri.se

Miljöpolicy

Vi på Roger Gustafssons Åkeri erbjuder våra kunder miljöanpassade transporttjänster med fokus på god kvalitet och trafiksäkerhet. Hos oss bedrivs ett löpande och systematiskt miljöarbete som engagerar våra leverantörer och medarbetare, vilket leder till ständiga förbättringar. 

Vi betraktar lagar, förordningar och andra krav från myndigheterna som minimikrav för vår verksamhet. Vi förebygger föroreningar och minskar våra transporters totala miljöbelastningar och strävar därmed mot en långsiktig hållbar utveckling.

Detta uppnås genom ett systematiskt samarbete med våra leverantörer för att förnya och miljöanpassa fordonsparken samt utbildning och ökad miljömedvetenhet hos medarbetare och förare. Vi satsar stort på ständiga förbättringar av vårt kvalitets- och miljöarbete, teknisk utveckling för att effektivisera våra tjänster samt en strävan efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser.